OFERTA


Przedmiotem działalności naszej firmy jest:

-
budowa przesyłowych sieci wodociągowych
-
budowa rozdzielczych sieci wodociągowych
-
budowa sieci kanalizacji sanitarnej
-
budowa sieci kanalizacji deszczowej
-
budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej
-
budowa oczyszczalni ścieków
-
budowa dróg
-
budowa chodników i placów z kostki brukowej
KAN-WO-BUD